Studie

Korte inleiding.

Studiefinanciering en OV-kaart

Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) heeft speciale regelingen voor studenten met kanker die niet op tijd kunnen afstuderen. Dit geldt voor studenten op de Universiteit, HBO en MBO. DUO kan je beurs verlengen of helemaal opnieuw toekennen. Daardoor kun je tot wel vijf jaar extra studiefinanciering krijgen en langer van je OV-kaart gebruik maken. Als je noodgedwongen moet stoppen met je opleiding, kan DUO je beurs omzetten in een gift. Ook als je geen diploma hebt gehaald.

Bij wie moet je zijn?

HBO of Universiteit

Studenten kunnen contact opnemen met hun decaan. De decaan beoordeelt waarvoor je in aanmerking komt en welke regeling het beste bij jouw situatie past. Je krijg de formulieren meestal via de decaan. Vaak moet je de formulieren samen met je decaan invullen. Meestal heb je ook een verklaring van je arts nodig. Let op: voor sommige regelingen moet je voor het eind van het collegejaar een verzoek indienen.

MBO

Studenten in het MBO kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon op hun school. Als je vanwege kanker bent gestopt met je studie kun je soms een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. Je verzoek moet op de laatste dag van het schooljaar bij DUO binnen zijn. Dat is dus uiterlijk 31 juli.

Meer informatie?
Kijk op duo.nl.

Studievertraging

Als je met kanker te maken krijgen, heb je een grote kans om studievertraging op te lopen. Misschien moet je regelmatig voor behandelingen of controles naar het ziekenhuis en mis je daardoor colleges of lessen. Ook kun je in de nasleep van je ziekte last hebben van  vermoeidheid of concentratieverlies. Het is niet verwonderlijk dat je het lastig vindt om je studie meteen weer helemaal op te pakken. Gelukkig hebben de meeste onderwijsinstellingen speciale regelingen voor je. Denk aan aangepaste studie- en tentamenroosters, stages en afstudeeropdrachten. De regelingen verschillen per onderwijsinstelling. Informeer dus bij je eigen school of universiteit.

Tentamens

Vooral tentamenweken zijn vaak te intensief voor kankerpatiënten. Zij zijn vaak vermoeid en kunnen daardoor niet alle tentamens goed leren.  Soms zijn de tentamens niet te combineren met de behandelingen. In overleg met de examencommissie worden dan nieuwe tentamenmomenten gevonden die beter uitkomen voor de student.

Vraag tijdig hulp

De meeste scholen bieden niet automatisch hulp aan, ook al weten ze dat je ziek bent of bent geweest. Je moet dus zelf contact opnemen met je decaan, studiebegeleider of vertrouwenspersoon. Aarzel niet om hulp te vragen. De regelingen zijn er niet voor niets!

Stage

Stages vormen meestal grote blokken van minimaal een half jaar. Soms komt het beter uit om deze op een ander moment in te plannen. De examencommissie heeft hierin een stem. Zo kun je soms met te weinig studiepunten toch alvast stagelopen of afstuderen. In dat geval haal je de openstaande vakken later. Soms is het ook mogelijk om wekelijks een dag minder stage te lopen, zodat je tegelijkertijd met je stage nog vakken kunt afsluiten.

Stagegesprek

Denk voor het stage-gesprek goed na of je er juist wel of juist niet over praat. Voor beide opties valt wat te zeggen. Hoe reageert het bedrijf als het er later achter komt? Heb je support van je stage-bedrijf nodig? Dan is het wellicht handiger om vooraf over je ziekte en eventuele beperkingen te vertellen. Aan de andere kant loop je wellicht het risico dat je de stageplaats niet krijgt. Wettelijk gezien ben je niet verplicht om je stagebedrijf in te lichten over je ziekte.

Woonruimte

Door een operatie, chemotherapie of bestraling kan het lastig zijn om veel te reizen. Soms is dit lichamelijk niet vol te houden. Vandaar dat sommige woningcorporaties urgentieregelingen hebben voor studenten met kanker. Deze regelingen zijn per woningcorporatie verschillend. Soms kan je decaan je over de regelingen vertellen, soms moet je zelf informeren bij woningcorporaties.

Studentenpsycholoog

Hogescholen en universiteiten hebben vaak een eigen studentenpsycholoog. Net als ander psychologen hebben zij de volledige opleiding afgerond en zijn ze in het bezit van de vereiste diploma’s. Studentenpsychologen zijn nauw betrokken bij de school of universiteit en kennen vaak de regelingen van hun onderwijsinstelling. Daarnaast zijn ze goed op de hoogte van problemen waar ook gezonde studenten mee kampen. Denk aan faalangst of planningsproblemen. Meestal kunnen studenten gratis enkele afspraken maken.

Robin over zijn studie

Bijna drie jaar geleden is zaadbalkanker ontdekt bij student Robin (23). Hoewel hij ‘slechts’ een operatie heeft gehad, zit de ziekte hem soms danig in de weg. “Gelukkig zijn er speciale regelingen voor studenten met kanker.” Lees verder

Deel deze pagina via: