Introductie van app voor Survivorship Care na behandeling voor kanker

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) introduceert iPhone-app ter ondersteuning van Survivorship Care Plan. De eerste ervaringen zullen worden opgedaan met zaadbalkanker-overlevers. 

Het aantal kankerpatiënten dat de ziekte overleeft neemt gelukkig steeds meer toe. Deze toename van het aantal kanker survivors is voor een belangrijk deel het gevolg van betere behandelingen. Deze behandelingen van kanker zijn vaak complex. Na afronding van de behandeling hebben survivors kans op ontwikkeling van lange termijn toxiciteit en late effecten. De overgang van patiënten van hun oncologische zorg naar follow-up en nazorg (survivorship fase) confronteert survivors met een aantal uitdagingen: herstellen na een behandeling van kanker en het optimaal houden van hun gezondheid en algemeen welzijn.

Voor survivors van kanker en hun zorgverleners is het gewenst en handig om de beschikking te hebben over een relevante samenvatting van de gegeven behandeling en een nazorgplan, ook wel survivorship care plan genoemd. Dit survivorship care plan helpt de survivors, en hun zorgverleners, om goed door deze follow-up fase te navigeren. In het begin richt de follow-up zich vooral op het vroegtijdig vaststellen van de mogelijke terugkeer van de ziekte. Later in de follow-up zal de focus meer liggen op ontwikkeling van mogelijke late effecten van de behandeling en het behoud van gezondheid. Voor survivors is het van belang om zelf de regie te krijgen over hun eigen follow-up. Dit kan samen met de oncoloog en andere zorgverleners zoals de huisarts. Deze gemeenschappelijke zorg wordt ook wel shared care genoemd. Het UMCG is voorloper in de ontwikkeling en het leveren van deze vorm van nazorg. Dit wordt gedaan vanuit het Healthy survivorship initiatief binnen het Healthy aging programma van het UMCG. Het UMCG heeft een mobiele applicatie ontwikkeld een app voor survivors van kanker: de survivor app.

De survivor app is ontwikkeld om deze vorm van survivorship care mogelijk te maken. De survivor app is ontwikkeld voor patiënten die zojuist hun behandeling voor kanker hebben voltooid en beginnen met de follow-up met persoonlijke survivorship care plan. De app biedt informatie over follow-up en herstel na een behandeling van kanker. Het geeft de mogelijkheid om interactief aantekeningen maken, vragen noteren voor uw dokter en de antwoorden opvragen op te nemen.

Voor zaadbalkanker survivors heeft de survivor app als extra mogelijkheid het inscannen van een survivorship care plan. Het persoonlijke survivorship care plan kan worden ingescand met een QR-code in een smartphone (vooralsnog alleen een iPhone). Deze QR-code wordt gegenereerd door de behandelend arts op de polikliniek en bevat belangrijke afspraken en adviezen voor de follow-up. Na het inscannen kunnen de gemaakte afspraken worden toegevoegd. Deze worden vervolgens gesynchroniseerd met de kalender van de iPhone.

De huidige versie van de Survivor app bevat de volgende functies:

  • Nuttige informatie over het herstellen van en gezond blijven na de behandeling van kanker
  • Interactieve hulpmiddelen om vragen aan uw arts en andere zorgverleners bij te houden en antwoorden opnemen.
  • Survivorship Care Plan, op maat gemaakt voor de individuele kanker survivor
  • Controle en follow-up afspraken maken en herinneringen instellen


De Survivor app is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen en is gratis te downloaden vanuit de iTunes App-store.

Op 24 mei werd de eerste versie van de survivor app in gebruik genomen in het Ambulante Oncologie Centrum van het UMCG. De eerste ervaringen zullen worden opgedaan in bij een patiëntengroep waarmee al uitgebreide ervaring is met het langdurig volgen van patiënten langere tijd na een behandeling voor zaadbalkanker. De verwachting is dat dit ook bij andere patiëntengroepen gebruikt zal worden zoals borst- en darmkanker-overlevers.

Deel deze pagina via: