Angst voor terugkeer zaadbalkanker

Bijna een derde van de mannen die zaadbalkanker heeft overleefd, is bang dat de ziekte terugkomt. Dit blijkt uit Deens onderzoek dat in juni 2011 is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Psycho-Oncology.

Meer dan tien jaar na de diagnose had een vrij grote groep angst voor terugkeer van de kanker. Een kwart van de overlevers van zaadbalkanker blijkt nooit bang te zijn dat de ziekte terugkomt. Ruim 47 procent is er een beetje bang voor, 19 procent is er behoorlijk bang voor en 9 procent is er erg bang voor. De onderzoekers ontdekten dat de angst niet samenhangt met de leeftijd van de mannen, het type behandeling of het aantal jaar sinds de diagnose. Dit komt overigens overeen met eerdere studies.

Grip krijgen

Mensen die ernstig ziek zijn geweest vragen zich vaak af waarom nou juist zij ziek zijn geworden. Dat is een normaal psychologisch proces om grip te krijgen op de nieuwe situatie. De mannen in dit onderzoek is ook gevraagd naar wat volgens hen de oorzaak van hun ziekte is. De meesten veronderstelden dat de omgeving en genetische factoren een grote rol speelden. Bijna 17 procent denkt dat psychologische stress heeft bijgedragen aan het ontstaan van zaadbalkanker.

Juist deze groep is vaker bang dat de ziekte terugkomt. Daarnaast waren vooral de mannen die zich depressief voelden veel vaker bang voor terugkeer van de kanker.

Het Deense onderzoek ligt in lijn van wat eerder in Nederlands onderzoek is gevonden. Nederlandse mannen die bang waren voor terugkeer van de kanker gaven ook aan veel meer stress te ervaren. In het Deense onderzoek voelde 5 procent van de mannen zich depressief, zelfs twaalf jaar na de diagnose. In Nederland ligt dit percentage wat hoger; namelijk 16 procent.

Goede prognose

Zaadbalkanker heeft een bijzonder goede prognose. Slechts 2 procent krijgt de ziekte na vijf jaar nog terug. Opvallend is dat bijna een derde van de mannen ook na lange tijd nog bang is dat de ziekte terugkomt. Dit lijkt vooral samen te gaan met het hebben van depressieve gevoelens. Het kan zijn dat mannen die depressief zijn geworden na hun behandeling daardoor ook angstiger zijn dat de ziekte terugkomt. "Als je bang bent dat de kanker terugkomt, is het zinvol om dit te bespreken met je huisarts of tijdens een follow-upafspraak in het ziekenhuis", aldus Marrit Tuinman, psycholoog/onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. "Blijf je ondanks een gesprek hierover toch angstig of neerslachtig, dan kan het goed zijn dit aan te kaarten bij je huisarts. Een ander optie is een inloophuis te bezoeken voor een gesprek hierover. Informatie over inloophuizen vind je op www.ipso.nl. Ook contact met lotgenoten kan helpen. Je vindt hen via het forum van de Stichting Zaadbalkanker op www.zaadbalkanker.nl."

Het Onderzoek

De onderzoekers stuurden 488 mannen die zaadbalkanker hadden gehad een vragenlijst. Van hen stuurde 65 procent deze lijst ingevuld terug. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 47.6 jaar en het was gemiddeld 12 jaar geleden dat zij behandeld waren voor zaadbalkanker.

U kunt een samenvatting van het artikel in Psycho-Onclogie lezen op:
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.2030/abstract

Deel deze pagina via: