Informatiedag: laatste stand van zaken over zaadbalkanker

Zaterdag, 25 juni a.s. is er weer een landelijke informatiedag van stichting Zaadbalkanker. Alle leden van de stichting en hun partners, maar ook andere belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd.

Informatiedag_Artikel

Doelstelling:
Informatie met elkaar delen. Als lotgenoten onder elkaar, bieden we allereerst natuurlijk ruimte voor persoonlijke kennismaking en gesprek. Voor- en door lotgenoten. Dat geldt voor jou, voor ons als bestuur en voor alle andere leden.

Dr. M.T.W.T (Tycho) Lock - uroloog / androloog (UMC Utrecht)
Tycho Lock is lid van de adviesraad van Stichting Zaadbalkanker. Op deze manier geeft hij de stichting met zijn kennis informatie over zaadbalkanker vanuit zijn vakgebied als uroloog en androloog.

Hij geeft in zijn presentatie een overzicht van de laatste stand van zaken over zaadbalkanker en nieuwe trends in de behandelmethoden.

Sophie Bunskoek – verpleegkundig specialist (UMC Groningen)
Stichting Zaadbalkanker ziet het grote belang van de verpleegkundig specialist in de contacten met de patiënt en partner. Sophie heeft hierin grote ervaring als verpleegkundig specialist. Zij zal vanuit haar perspectief vertellen over de ontwikkelingen in de behandeling van zaadbalkanker. Zij zal vanuit haar eigen ervaring vertellen over de controles gericht op langetermijneffecten van de behandeling en leefstijladviezen bij zaadbalkanker.

Locatie
Als locatie hebben we gekozen voor De Drie Ringen - Bierbrouwerij; Kleine Spui 18 in Amersfoort. Op deze manier kunnen we ook een rondleiding in de brouwerij aanbieden. 

Programma:
10:00 – 10:30: Ontvangst met koffie
10:30 – 10:45: Welkom door voorzitter
10:45 – 11:30: Dr. Tycho Lock - uroloog /androloog
11:30 – 11:45: Korte pauze
11:45 – 12:30: Sophie Bunskoek - verpleegkundig specialist
12:30 – 13:30: Lunch
13:30 – 14:30: Rondleiding brouwerij
14.30                Afsluiting

Aanmelden en inschrijfgeld:
Hoe meld ik mij aan?
Door bijgaand antwoordformulier in te vullen en per post te sturen naar:

Gerrit-Jan Steenbergen, Schuurmanskamp 9, 6741 SE Lunteren

Voor de volledige dag, inclusief lunch en koffie, vragen wij een kleine vergoeding van 7 euro per
persoon. Als je je hebt opgegeven en vervolgens blijkt dat je toch niet aanwezig kunt zijn, geeft
dit dan wel (tijdig) aan ons door. Dan kunnen we de gemaakte reserveringen annuleren.
E-mail mag ook: voorzitter@zaadbalkanker.nl


Druk deze pagina af en vul onderstaande antwoordformulier in:

Landelijke informatiedag 25 juni 2011

Dit formulier opsturen naar:

Gerrit-Jan Steenbergen
Schuurmanskamp 9
6741 SE Lunteren

Uiterlijke aanmeldingstermijn:
Gewoon gelijk even regelen, anders uiterlijk voor 18 juni 2011.

Persoonlijke gegevens:

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Woonplaats:

Ik kom wel op de landelijke informatiedag.
Daarbij doe ik wel / niet mee aan de rondleiding in de brouwerij.

Ik kom in totaal met ….. personen. Voor deelname vragen wij een kleine vergoeding van 7 euro
per persoon. Deze vergoeding kan op de dag aan ons betaald worden.

E-mail mag ook: voorzitter@zaadbalkanker.nl

Deel deze pagina via: