Kans op zaadbalkanker drie maal groter na niertransplantatie

Na een niertransplantatie heeft de getransplanteerde een sterk verhoogde kans op het ontstaan van een kwaadaardig gezwel (maligniteit). Dit kan een tumor in de nieuwe nier, een tumor in de eigen nier of een tumor lager in het urinewegstelsel (blaas-, prostaat- of testiscarcinoom) zijn. Het ontstaan hiervan is onder andere gerelateerd aan het vaak intensieve afweerverlagende medicijngebruik en de steeds hogere leeftijd van donor en ontvanger.

Nier TransplantatieDuitse onderzoekers uit Bremen hebben over een periode van 1988 tot 2009, 802 patiënten tussen de 15 en de 79 jaar die een niertransplantatie hebben ondergaan, retrospectief geanalyseerd. Alle patiënten zijn voordat ze op de wachtlijst kwamen te staan en tijdens het wachten uitvoerig gescreend op mogelijke maligne tumoren en/of afwijkingen. Uit hun analyse blijkt dat 3,6% een maligniteit had ontwikkeld na de transplantatie. Van deze 29 mensen met een maligniteit hadden 12 een niercelcarcinoom; bij 9 mensen was de tumor gelokaliseerd in hun eigen nier en bij 3 mensen in de getransplanteerde nier. Andere maligniteiten die werden gevonden waren blaascarcinomen, prostaatcarcinomen en een testiscarcinomen (seminoom). De niertumoren ontstonden gemiddeld 4 jaar na de niertransplantatie.

De onderzoekers hebben verschillende onderzoeken en data met elkaar vergeleken en concluderen dat patiënten met een niertransplantatie in de voorgeschiedenis, twee keer meer kans hebben op een prostaatcarcinoom, drie keer meer kans hebben op een testis- of blaascarcinoom en maar liefst 15 keer meer kans op een niertumor vergeleken met de algemene populatie.

Mogelijke verklaringen voor het ontstaan van deze tumoren zijn het langdurige gebruik van immunosuppressieve medicijnen en de daarmee gepaarde bacteriële en/of virale infecties overal in het lichaam, steeds oudere leeftijd van donornier en ontvanger en langdurige hemodialyse. De onderzoekers raden frequente echografische controle van de nieren aan zodat mogelijke maligniteiten in zo een vroeg mogelijk stadium gevonden kunnen worden.

Bron: Journal of Urology, overgenomen van Niernieuws.nl

Deel deze pagina via: