Stichting Zaadbalkanker aanwezig op NVVO Milestonedag

Ter ere van het 50-jarig bestaan organiseert de Nederlandse Vereniging voor Oncologie de Milestonedag 'Jongeren en Kanker'.

In toenemende mate ontstaat in Nederland aandacht voor jongeren met kanker in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Het merendeel, zo'n 80%, van deze zogenaamde Adolescent and Young Adult (AYA) groep zal cureren. Echter, naast de acute toxiciteit van de behandeling zijn juist de gevolgen van de behandeling voor deze groep buitengewoon groot.

Tijdens deze dag wordt ingegaan op de dilemma's in de behandeling, psychosociale en maatschappelijke gevolgen van kanker in deze jonge levensfase. De AYA-leeftijd is typisch de leeftijd waarin er veel dynamiek is in het vinden van de juiste opleiding, werkkring, het aangaan van relaties, de zorg om seksualiteit en fertiliteit. En hoe wordt door patiënten en zorgverleners omgegaan met een door ziekte misschien wel definitief veranderd perspectief?

Deze dag is bedoeld voor artsen, onderzoekers, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners in de oncologie.

NVvO Milestonedag: Jongeren en Kanker
Wanneer: Donderdag 4 november 2010 vanaf 9:30
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Voor meer Informatie: mw. dr. Margo Kusters, 030-2767522, secretariaat@nvvoncologie.nl
Meer informatie en inschrijving via: www.nvvoncologie.nl

Stichting Zaadbalkanker zal  aanwezig zijn met een stand op de NVVO Milestonedag. We zullen hier ons nieuwe materialen tonen en toelichting geven op onze naamsverandering en nieuwe identiteit.

Deel deze pagina via: