Kankerpatiënten krijgen specialistische beoordeling en re-integratie

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en uitkeringsinstantie UWV pakken samen een aantal vraagstukken rond vermoeidheid van (ex-)kankerpatiënten aan.

Vermoeidheid komt bij deze groep vaak voor, maar is op dit moment tijdens de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling lastig (objectief) vast te stellen. De organisaties gaan instrumenten inzetten om beter te kunnen inspelen op de specifieke situatie van kankerpatiënten. Er komt een regionale proef waarbij de beoordeling van (ex-)kankerpatiënten gedaan wordt door gespecialiseerde verzekeringsartsen. Vervolgens begeleiden gespecialiseerde re-integratiebureaus deze mensen bij het zoeken naar werk. Een revalidatieprogramma maakt vast onderdeel uit van de re-integratie. Ook krijgen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen extra scholing om inzicht te krijgen in de gevolgen van en klachten na behandeling van kanker.

Onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 40% van de mensen die na behandeling tegen kanker goede vooruitzichten hebben, kort na de behandeling vermoeidheid ervaart. Na drie of vier jaar heeft nog steeds 25% van de ex-kankerpatiënten hier (extreem) last van. Vermoeidheid na kanker is anders dan "gewone" vermoeidheid: het treedt zeer plotseling op, zonder aanwijsbare reden, en wordt als extreem ervaren. Bovendien is de herstelperiode lang.

De NFK heeft eerder aangegeven dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling te weinig rekening wordt gehouden met vermoeidheid. Aangezien dit aspect zeer specialistische kennis vereist, hebben de NFK en UWV de handen ineen geslagen. Na overleg zijn zij tot overeenstemming gekomen over het volgende:

Extra scholing van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen In de scholing en nascholing van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zal specifiek aandacht worden besteed aan vermoeidheid bij (ex-)kankerpatiënten. Ook nazorg en lange termijngevolgen komen hierbij aan de orde. De NFK zal inhoudelijk bijdragen aan opzet en invulling van de cursus, die in 2007 start.

Proef met beoordeling en re-integratie door specialisten

UWV start in 2007 een proef, onder andere vanuit het kantoor in Hengelo, waarbij een aantal gespecialiseerde verzekeringsartsen (ex-)kankerpatiënten gaan beoordelen. Zij zullen zich daarbij voortdurend inhoudelijk verdiepen in de specifieke klachten bij kanker, waaronder vermoeidheid. Dat kan door meer aansluiting te zoeken bij medisch specialisten. Hierbij kan worden gedacht aan deelname aan klinische patiëntenbesprekingen. Verder zal ook regelmatig overleg gaan plaatsvinden tussen deze verzekeringsartsen en vertegenwoordigers van de NFK over de beoordeling van (ex-)kankerpatiënten.

In dezelfde proef gaat UWV zoeken naar geschikte re-integratiebureaus die zich speciaal richten op (ex-)kankerpatiënten. In ieder geval krijgen de patiënten de cursus Herstel & Balans aangeboden, het revalidatieprogramma bij uitstek voor deze groep.

Gezamenlijk persbericht NFK en UWV, 29 december 2006

Deel deze pagina via: