Nog steeds geen structurele financiering voor kankerrevalidatie

Met verschillende gezamenlijke acties hebben de Vereniging van Integrale Kankercentra, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties zich de afgelopen tijd ingespannen om de financiering van revalidatie bij kanker te verbeteren. De acties zijn niet gehonoreerd met opname van de revalidatie in het basispakket van de zorgverzekering. Hierdoor blijft de financiering de komende tijd onvoldoende en wordt de toegankelijkheid van deze revalidatie voor patiënten ernstig bedreigd. Dit is voor betrokken partijen onaanvaardbaar en vervolgacties zullen volgen.

Basisverzekering

De Vereniging van Integrale Kankercentra, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties werken samen in de Stichting Herstel & Balans om goede revalidatie voor mensen met kanker in Nederland te realiseren. Zo'n 400.000 mensen leven met de ingrijpende gevolgen van kanker en voor een deel van hen is goede nazorg essentieel. De stichting heeft in februari vorig jaar bij het College van Zorgverzekeringen de aanvraag ingediend voor opname van kankerrevalidatie in het basispakket van de zorgverzekering. In november jl. heeft het college gerapporteerd dat de aanvraag is afgewezen.

Tweede Kamer en kabinet

Vervolgens hebben de samenwerkende partijen in de Tweede Kamer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor betere financiering van kankerrevalidatie bij de bespreking van de begroting van het ministerie van VWS in januari. Daarbij is onder grote belangstelling van de Tweede Kamer een petitie voor de formateur en het kabinet persoonlijk overhandigd met als boodschap: "wij vragen uw aandacht voor kwaliteit van leven". Een motie voor financiering van kankerrevalidatie via de basisverzekering is dinsdag 30 januari jl. in de Tweede Kamer verworpen.

Toegankelijkheid bedreigd

Deze afwijzingen voor de financiering van kankerrevalidatie zijn voor de betrokken partijen niet aanvaardbaar. Het aantal kankerpatiënten zal in de komende tien jaar bijna verdubbelen en de vraag naar revalidatie neemt dan ook sterk toe. Het ontbreken van structurele financiering voor kankerrevalidatie is een ernstige bedreiging voor de toegankelijkheid van deze zorg. Dit terwijl de revalidatie in de vorm van het programma Herstel & Balans breed beschikbaar is in Nederland. Deze situatie moet dringend verbeteren en de stichting Herstel & Balans beraadt zich op vervolgacties.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.herstelenbalans.nl

Deel deze pagina via: