Start internettherapie bij vermoeidheidsklachten

Vandaag opent mevrouw dr. Els Borst, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de website www.mindermoebijkanker.nl. Kankerpatiënten die last hebben van ernstige vermoeidheid kunnen hier internettherapie volgen.

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten bij kanker. Ongeveer 25% van alle kankerpatiënten heeft er last van. Het Helen Dowling Instituut geeft sinds 2005 groepsgewijs aandachttraining aan kankerpatiënten die langdurig last hebben van ernstige vermoeidheid. Het resultaat mag er zijn; onderzoek toont aan dat alle deelnemers er baat bij hebben, dat 80% na afloop duidelijk minder moe is en dat zelfs één op de drie deelnemers helemaal niet meer vermoeid is.

Voor wie?
Woont u ver van Utrecht, bent u niet mobiel of zijn er andere redenen waarom u niet aan reguliere training kunt of wilt deelnemen? Dan is de internettherapie Minder moe bij kanker mogelijk iets voor u. Nog niet eerder zijn er in Nederland online trainingen aangeboden aan mensen met vermoeidheidsklachten na kanker. Het HDI verwacht duizenden mensen te kunnen helpen.

Hoe kunt u deelnemen?
Via de website www.mindermoebijkanker.nl meldt u zich aan. De training duurt negen weken. In deze tijd leert u door leeswerk, eenvoudige huiswerkopdrachten en oefeningen anders om te gaan met de vermoeidheid. Dagelijkse oefening is gewenst. Een therapeut van het Helen Dowling Instituut bekijkt wekelijks het huiswerk, geeft feedback, antwoorden en adviezen.

Vergoeding
De vergoeding voor deelname aan de internettherapie gaat via de basisverzekering. U heeft alleen een verwijsbrief van uw arts of medisch specialist nodig.

Helen Dowling Instituut
Het Helen Dowling Instituut is een gerenommeerde instelling voor psychosociale zorg aan met mensen met kanker en hun naasten. Behalve met zorg houdt het HDI zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en bij- en nascholing van zorgverleners.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Deel deze pagina via: